โลกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และจากสถิตินับตั้งแต่ศตวรรษ ที่ 20 เป็นต้นมาปรากฏว่ามนุษย์โลกเราได้ทำสงครามที่สามารถบันทึกไว้เป็น ประวัติศาสตร์ถึงประมาณ 150 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วประมาณ 100 ล้านคน สงครามโลกนั้นทำลายชีวิต และทรัพย์สินของผู้คนบนโลกมากมายและตั้งแต่โลกเริ่มมีอารยธรรมเจริญ อย่างมากมาย มนุษย์ต้องผ่านการทำลายตัวเองมาแล้วถึง 2 หนโดยแบ่งความ เสียหายได้ดังนี้

สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยนโปเลียน สงครามโลกครั้งที่ 1 นี้เกิดสงครามเน้นเฉพาะไปที่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่ มีประชากรโลกเสียชีวิตไป19 ล้านคน โดยแบ่งออกได้เป็นทหาร 95 % และพลเรือน 5 % เพราะเป็นการรบด้วยการใช้กองกำลังทหารราบเข้าประชิดและต่อสู้กัน แบบพื้นราบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็จะรบกันตามสมรภูมิรบต่างๆที่เป็นทุ่งกว้าง ประชาชนพลเรือนจึงได้รับความเดือดร้อนและเสียชีวิตน้อย

สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 2

 1. ความไม่เป็นธรรมของสนธิสัญญาแวร์ซายส์
 2. เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกในปี ค.ศ.1929-1931
 3. ความอ่อนแอขององค์การสันนิบาตชาติ เพราะสหรัฐฯ และรัสเซียไม่ได้เป็นสมาชิก

เหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

 1. ญี่ปุ่นรุกรานแมนจูเรีย แล้วตั้งเป็นรัฐแมนจูกัว เพื่อเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและแหล่งทำทุนใหม่สำหรับตลาดการค้าของญี่ปุ่น
 2. การเพิ่มกำลังอาวุธของเยอรมัน
 3. กรณีพิพาทระหว่างอิตาลีกับอังกฤษ ในกรณีที่อิตาลีบุกเอธิโอเปีย
 4. เยอรมนีเข้าครอบครองแคว้นไรน์ ซึ่งเป็นการละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และสนธิสัญญาโลคาร์โน -สงครามกลางเมืองในสเปน -เยอรมันผนวกออสเตรีย
 5. เยอรมันเข้ายึดครองเชคโกสโลวะเกีย สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1939 เมื่อฮิตเลอร์ (เยอรมัน) โจมตีโปแลนด์ อังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งปกป้องโปแลดน์อยู่จึงต้องทำสงครามกับเยอรมัน
 6. ในปี ค.ศ. 1942 ฝ่ายอักษะ (ญี่ปุ่น เยอรมัน อิตาลี) ได้บุกยึดยุทธภูมิสำคัญคือ รัสเซีย แอฟริกาเหนือ และแปซิฟิก ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเกือบทุกแห่ง โดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งได้รับชัยชนะมากที่สุดในการยึดครองจักรวรรดิแปซิฟิก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาณานิคมของตะวันตกไม่ตกสู้กับญี่ปุ่นเพื่อชาวยุโรป ซึ่งผิดกับญี่ปุ่นที่ถือประโยชน์จากคำขวัญที่ว่า “เอเชียเพื่อชาวเอเชีย”

สาเหตุที่ทำให้สหรัฐฯ เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะญี่ปุ่นเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นฐานทัพเรือของสหรัฐในวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1941 เยอรมันยอมแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ปี 1945 ส่วนญี่ปุ่นยอมแพ้เพราะโดนสหรัฐฯ ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิ ญี่ปุ่นจึงประกาศยอมแพ้ในวันที่ 4 สิงหาคม ปี 1945

ผลของสงครามโลกครั้งที่ 2

 1. ตามข้อตกลงปอตสดัม ทำให้เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 4 เขต และถูกยึดครองจากกลุ่มประเทศที่แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ สหรัฐฯ อังกฤษ และฝรั่งเศส ฝ่ายหนึ่ง และรัสเซีย อีกฝ่ายหนึ่ง
 2. ความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของรัสเซียกับสหรัฐฯ ส่งผลให้เยอรมันถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เยอรมันตะวันตก และเยอรมันตะวันออก 3. สหรัฐฯได้เข้าปกครองญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 6 ปี
 3. การรบกันในยุโรปเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน แต่เริ่มมีการรบขยายวงกว้างมาในทวีปอื่นคือทวีปเอเซียโดยการร่วมมือการแบ่ง เป็นพรรคเป็นพวกเยอรมัน โดย นาซี และอิตาลี โดยฟาสซิสต์ เป็นผู้นำรบในยุโรป ญี่ปุ่นเป็นผู้นำรบในทวีปเอเซียและมีการรบเพื่อจุดประสงค์รวมประเทศและ ขยายดินแดนทำให้ต้องเข้าไปเก็บโดย ฟาสซิส พลเรือน มีการทำสงครามจิตวิทยา เพื่อหาพรรคพวกร่วมสงครามนับเป็นสงครามมีมนุษย์พัฒนาการต่อสู้ที่รุกรานไปทั่วโลก เกือบทุกหนแห่งโดยการใช้อาวุธที่สามารถยิงจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ทำให้สมรภูมิรบ เปลี่ยนจากที่ราบเป็นทุกที่ไม่ว่าจะในหรือนอกเมืองหลวง สงครามครั้งนี้ทำให้ มีประชากรโลกเสียชีวิตมากเป็นประวัติการณ์ถึง 50 ล้านคน เกือบ 3 เท่าของ สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยแบ่งผู้สูญเสียออกเป็น ทหาร 50 % พลเรือน 50% เรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลย โดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นชาวยิวอย่างไรก็ตาม สถิติที่นักคิดได้รวบรวมไว้กล่าวว่าสงครามและการต่อสู้จะรุนแรงขึ้นและ เสียชีวิตมนุษย์มากขึ้นเพราะอาวุธที่ทำลายล้างรุนแรงและมีอำนาจทำลาย กว้างขวางแม้แต่อัลเบริด์ ไอซ์ไตล ผู้เป็นต้นคิดระเบิดปรมาณูด้วยสูตรสั้นๆอย่าง E=MC2 บอกว่าพลังที่เพิ่มขึ้นนั้นจะมากมายมหาศาสถ้ามีมวลที่เพิ่มความเร็ว ในการเคลื่อนที่เป็นสองเท่าพลังงานนั้นก็จะให้พลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก จากการแตกตัวของอะตอมที่มีการแตกตัวด้วยความเร็วสูงและจะปลดปล่อย พลังงานที่เพิ่มขึ้นมากดังนั้นปรมาณูสองลูกจึงถูกปล่อยลงที่ประเทศญี่ปุ่น คือ เมื่อ ฮิโรชิม่า กับเมื่อนางาซากิ สงครามโลกครั้งที่ 2ก็จบลง
Advertisements

Leave a comment

Filed under :: เหตุการณ์ปัจจุบัน ::

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s