:: ทวีปอเมริกาใต้ ::

ขนาด ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

ทวีปอเมริกาใต้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม คล้ายกับทวีปอเมริกาเหนือ มีฐานกว้างทางตอนเหนือ และเรียวแคบลงมาทางตอนใต้ มีพื้นที่อยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 12 องศาหนือ ถึง ละติจูดที่ 56 องศาใต้

ทิศเหนือ ติดต่อกับทะเลแคริบเบียน และแผ่นดินติดต่อกับอเมริกากลางที่คอคอดปานามา
ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติก กับมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้

ทวีปอเมริกาใต้ มีฝั่งทะเลที่ไม่เว้าแหว่งมาก คล้ายกับทวีปแอฟริกา และออสเตรเลีย จึงมีอ่าวขนาดใหญ่เพียงเล็กน้อย เช่นอ่าวเวเนซูเอลา ทางตอนเหนือของทวีป อ่าวนี้มีทางน้ำเชื่อมติดต่อกับทะเลสาบน้ำเค็มคือ ทะเลสาบมาราไกโบ ชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้บริเวณประเทศชิลี มีลักษณะชายฝั่งเป็นแบบฟยอร์ด อันเกิดจากการกระทำของธารน้ำแข็ง ตอนใต้สุดของทวีป มีช่องแคบแมกเจลแลน กั้นระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะติแอร์ราเดลฟูเอโก ห่างออกไปประมาณ 400 กิโลเมตร มีหมู่เกาะฟอล์กแลนด์

ลักษณะภูมิประเทศ แบ่งออกได้เป็น 3 เขตใหญ่ๆ คือ

1. เขตเทือกเขา และที่ราบสูงภาคตะวันตก เป็นเทือกเขาหินใหม่ ทอดแนวยาวจากเหนือไปใต้ คือเทือกเขาแอนดีสขนานกับแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ยอดเขาสูงสุดคือ อะคอนคากัว อยู่ในเขตประเทศอาร์เจนตินา ระหว่างแนวเทือกเขา 2 แนวมีที่ราบสูงโบลิเวีย

2. เขตที่ราบสูงภาคตะวันออก มีที่ราบสูงขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่ง เรียงจากเหนือมาใต้ คือ

 • ที่ราบสูงกายอานา อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอน กับแม่น้ำโอริโนโค
 • ที่ราบสูงบราซิล อยู่ระหว่างแม่น้ำแอมะซอน กับแม่น้ำปารานา ปารากวัย อุรุกวัย
 • ที่ราบสูงปาตาโกเนีย อยู่ทางตอนใต้ของทวีป ภาคใต้ของ อาร์เจนตินา

3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำ แม่น้ำสำคัญสายใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้ทั้งหมด ไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติก ทางด้านตะวันออกของทวีป แม่น้ำแอมะซอน อยู่ในประเทศบราซิล เป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในอเมริกาใต้ แม่น้ำโอริโนโค อยู่ในประเทศเวเนซูเอลา แม่น้ำปารานา – ปารากวัย – อุรุกวัย อยู่ในประเทศ ปารากวัย อุรุกวัย และ อาร์เจนตินา

ทือกเขาที่สำคัญ
ในทวีปอเมริกาใต้ มีเทือกเขาสูงใหญ่มากเพียงเทือกเขาเดียว เป็นแนวยาวขนานไปกับชายฝั่งด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ชื่อ เทือกเขาแอนดิส เทือกเขานี้มีความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 7,200 กิโลเมตร สูง 6,960 เมตร อยู่ในประเทศอาร์เจนตินา

ระหว่างละติจูด 10 องศาใต้ถึง 32 องศาใต้ เทือกเขาแอนดิสแยกออกเป็น 2 แนว มีที่ราบสูงคั่นอยู่กลาง เรียกชื่อว่า ที่ราบสูงโบลีเวีย ที่ราบสูงนี้ตั้งอยุ่สูงกว่าระดับน้ำทะเลระหว่าง 3,500-4,500 เมตร นับเป็นที่ราบสูงขนาดใหญ่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากที่ราบสูงทิเบต (ที่ราบสูงทิเบตสูงระหว่าง 4,500-6,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล)

บริเวณเทือกขาแอนดิส มีภูเขาไฟที่ยังมีพลังปะทุอยู่เป็นจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงได้แก่ ภูเขาไฟโกโตปักซี ในประเทศเอกวาดอร์ ภูเขาไฟลูกนี้สูง 5,897 เมตร


แม่น้ำที่สำคัญ

ทวีปอเมริกาใต้มีแม่น้ำสายใหญ่ๆ อยู่หลายสาย ทั้งหมดไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกทางด้านตะวันออกของทวีป
แม่น้ำที่สำคัญได้แก่

 1. แม่น้ำอเมซอล ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศบราซิล เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปอเมริกาใต้ ยาว 6259 กิโลเมตร จัดเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากแม่น้ำไนส์ แม่น้ำสายนี้มีแควขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก จนบริเวณลุ่มแม่น้ำครอบคลุมเนื้อที่ถึง 6 ล้านตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1/3 ของทวีปอเมริกาใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตศูนย์สูตรซึ่งมีฝนตกชุก จึงมีปริมาณน้ำไหลอยู่เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี ปากแม่น้ำมีลักษณะเป็นอ่าวขนาดใหญ่ และน้ำจืดที่ไหลออกจากปากน้ำ สามารถมองเห็นได้จนถึงระยะทางกว่า 300 กิโลเมตรจากชายฝั่ง
 2. แม่น้ำโอริโนโค ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศเวเนซูเอลา ยาว 2500 กิโลเมตร
 3. แม่น้ำปารานา ปารากวัย อุรุกวัย เป็นแม่น้ำสายใหญ่ 3 สายที่ไหลมารวมกัน ทำให้ปากน้ำมีลักษณะเป็นลำน้ำขนาดใหญ่มาก เรียกว่า แม่น้ำ เพลตา หรือ ริโอ เดลา พลาตา

ลักษณะภูมิอากาศ
ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่

 1.  ที่ตั้งและรูปร่างของทวีป ทวีปอเมริกาใต้ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 12 องศาเหนือ ถึง 56 องศาใต้ รูปร่างของทวีปมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีฐานอยู่ด้านบน ทำให้พื้นที่ประมาณ 2 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบเมืองร้อน และอีก 1 ใน 3 มีลักษณะภูมิอากาศแบบอบอุ่น
 2. ทิศทางของลมประจำ ชายฝั่งตะวันออกของทวีป ตั้งแต่เส้น ทรอปิก ออฟ แคปริคอร์น ขึ้นไปทางด้านเหนือ ได้รับลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ และลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรแอตแลนติก ทำให้ฝนตกชุก ส่วน ชายฝั่งตะวันตกด้านมหาสมุทรแปซิฟิก ลมที่พัดประจำบริเวณละติจูดที่ 40 องศาใต้ลงไป คือลมประจำตะวันตก
 3. กระแสน้ำในมหาสมุทร ได้แก่ ในมหาสมุทรแอตแลนติกมีกระแสน้ำอุ่นบราซิล ไหลเลียบฝั่งประเทศบราซิล ทำให้มีอากาศอบอุ่น ความชื้นสูง กระแสน้ำเย็นฟอล์กแลนด์ไหลเลียบฝั่งประเทศอาร์เจนตินา ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีกระแสน้ำเย็นเปรู (หรือกระแสน้ำเย็นฮัมโบลด์) ไหลเลียบฝั่ง ประเทศเปรู ทำให้มีอากาศเย็น ความชื้นต่ำ
 4. ทิศทางของเทือกเขาแอนดีส ทอดแนวยาวขนานกับฝั่งทะเล จากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ ชิดขอบตะวันตกของทวีป พื้นที่ตอนกลางทวีปจึงได้รับอิทธิพลของลมสินค้าจากมหาสมุทรแอตแลนติก มีฝนตกชุก บริเวณที่เป็นเทือกเขาสูงมีอุณหภูมิต่ำ อากาศไม่ร้อนจัดเหมือนบริเวณพื้นราบ ทำให้ประชาชนนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณ ที่สูงต่างๆ

การแบ่งเขตภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้มีเขตภูมิอากาศต่างๆ รวม 7 เขต ดังนี้

1.เขตร้อนชื้น หรือป่าไม้เขตร้อน
บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนเขตศูนย์สูตร มีฝนตกชุกตลอดปี
พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าดงดิบ เรียกว่า เซลวาส

2. เขตร้อนชื้นสลับแล้ง หรือแบบทุ่งหญ้าเขตร้อน
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโอริโนโค ที่ราบสูงกายอานา ที่ราบสูงบราซิล ทุ่งหญ้าทางตอนเหนือของแม่น้ำแอมะซอน เรียกว่าทุ่งหญ้ายาโนส ทางตอนใต้เรียกว่าทุ่งหญ้าแคมโปส
พืชพรรณธรรมชาติเป็นป่าสลับกับทุ่งหญ้า

3.เขตทะเลทราย
บริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก เขตประเทศเปรู และ ชิลี เรียกชื่อว่า ทะเลทรายอะตากามา และดินแดนภาคตะวันตกของประเทศอาร์เจนตินา

4.เขตทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย
บริเวณทุ่งหญ้าบนที่ราบสูงปาตาโกเนีย ประเทศอาร์เจนตินาเหมาะที่จะใช้เลี้ยงแกะพันธุ์ขน

5. เขตเมดิเตอร์เรเนียน
มีอากาศอบอุ่น ฝนตกในฤดูหนาว ตอนกลางของประเทศชิลี

6.เขตอบอุ่นชื้น
มีอากาศอบอุ่น ฝนตกมากในฤดูร้อน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา – ปารากวัย – อุรุกวัย ในเขตประเทศอาร์เจนตินามีทุ่งหญ้าปามปัส

7.เขตภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก
อบอุ่นในฤดูร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว ฝนตกตลอดปีเพราะอิทธิพลของลมประจำตะวันตก ได้แก่บริเวณภาคใต้ของประเทศชิลี

8.เขตภูเขา
เขตภูเขาสูง และที่ราบสูง บริเวณเทือกเขาแอนดีส อุณหภูมิและความชื้นจะแตกต่างกันตามระยะความสูง คือ บริเวณที่ราบจะมีอุณหภูมิและความชื้นสูง เมื่อความสูงเพิ่มขึ้น 180 เมตร อุณหภูมิจะลดลง 1 องศาเซลเชียส และพืชพรรณธรรมชาติจะแตกต่างกันออกไปตามระดับความสูงของพื้นที่


ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่

 1.  ทรัพยากรดิน บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปารานา – ลาปลาตา ประเทศ อาร์เจนตินา อยู่ในเขตอากาศแบบอบอุ่นชื้น มีดินอุดมสมบูรณ์
 2. ทรัพยากรน้ำ แม่น้ำสายต่างๆ ของทวีปอเมริกาใต้ มีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขา แอนดีส เป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ การพัฒนากำลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า มีเฉพาะบริเวณลุ่ม แม่น้ำปารานา ในประเทศบราซิล
 3. ทรัพยากรป่าไม้ ทวีปอเมริกาใต้มีพื้นที่ป่าไม้เกือบครึ่งหนึ่งของทวีป เขตป่าไม้ที่สำคัญและอุดมสมบูรณ์ที่สุด คือป่าดงดิบ (ป่าเซลวาส) บริเวณ ลุ่มแม่น้ำ แอมะซอน และสาขา เช่น แม่น้ำเนโกร แม่น้ำปูตูมาโย แม่น้ำฟรังโก เป็นต้น มีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาทึบเป็นบริเวณกว้างหลายร้อยตารางกิโลเมตร     ป่าไม้อีกเขตหนึ่งจะอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำปารานา ปารากวัย ปิลคิมาโย ในเขตประเทศ บราซิล ปารากวัย และอาร์เจนตินา ต้นไม้สำคัญคือ ไพน์ ปารานา ซีดาร์ บีช มะฮอกกานี
 4. ทรัพยากรแร่ธาตุ    แร่ธาตุ มีเกือบทุกชนิด น้ำมันปิโตรเลียมมีมากในบราซิล เปรู เอกวาดอร์ โคลัมเบีย เวเนซูเอลาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ทองแดง ผลิตโดย ชิลี ดีบุกมีแหล่งใหญ่ที่ โบลิเวีย นอกจากนี้ มีแร่เหล็ก เงิน ทองคำ ตะกั่ว สังกะสี บอกไซต์ เพชร และสินแร่อโลหะต่างๆ เช่น โครเมี่ยม แมงกานีส นิกเกิล เป็นต้น
 5. ทรัพยากรสัตว์ป่า   สัตว์ป่า สัตว์พื้นเมืองที่สำคัญของทวีปนี้คือ ยามา สามารถเดินไต่บนเทือกเขาสูง บริเวณป่าดงดิบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

ประชากร
ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นมากบริเวณชายฝั่งตะวันออก เช่น เมืองริโอเดจาเนโร บูเอโนไอเรส และบริเวณที่ราบสูงบนเทือกเขาแอนดีส ที่มีอากาศเย็นสบาย เป็นต้น

การกระจายของประชากรในทวีปอเมริกาใต้

เขตที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่น คือเขตที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม มีอากาศอบอุ่นสบาย ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และการคมนาคมสะดวก คือ

 1. ที่ราบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ตอนใต้ของแม่น้ำแอมะซอน ถึงที่ราบปากอ่าวเดอลาปลาตา
 2. ที่ราบสูงเทือกเขาแอนดีส ในประเทศโคลัมเบีย เอกวาดอร์ เปรู
 3. บริเวณเมืองหลวง ของประเทศต่างๆ

ลักษณะทางสังคม
ชาวอเมริกาใต้ มีลักษณะทางสังคมที่เด่นชัด คือ

 1.  เป็นสังคมกึ่งประชาธิปไตย กึ่งเผด็จการ ขาดความมั่นคงทางการเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
 2.  มีความไม่เป็นธรรมในสังคม มีความแตกต่างระหว่างชนชั้น ประชากรผิวขาวเชื้อสายยุโรป มีอำนาจทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ เกิดการเอาเปรียบชนพื้นเมืองอินเดียนแดง และนิโกร
 3. เป็นสังคมเกษตรกรรม และเป็นประเทศกำลังพัฒนาการกระจายรายได้ของประชากร ไม่ทั่วถึง
 4. ประชากรยึดมั่นในศาสนาอย่างแน่นแฟ้น มีลักษณะผสมผสานระหว่างสังคมยุโรปตะวันตก กับสังคมของชนพื้นเมือง
 5. ชนชั้นกลางมีบทบาทมากในสังคมสมัยใหม่

ลักษณะทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมของทวีปอเมริกาใต้จัดอยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมละตินอเมริกัน ลักษณะเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาของประชากรมีรากฐานมาจากกลุ่มยุโรปใต้ ผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองอินเดียนแดง และนิโกร

เชื้อชาติ
ทวีปอเมริกาใต้ มีประชากรหลายเชื้อชาติ ได้แก่

 1. ชาวอินเดียนแดง เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปอเมริกาใต้ อาศัยอยู่บริเวณที่สูง บนเทือกเขาแอนดีส เขตที่ราบลุ่มปากแม่น้ำแอมะซอน ชายฝั่งทะเลแคริบเบียน มีอารยธรรมของตนเอง เช่น ตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง รู้จักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 2. ชาวยุโรป เชื้อสายสเปน และโปรตุเกส เข้ายึดครองดินแดนจากชาว พื้นเมือง
 3. ชาวนิโกร เข้ามาในสมัยหลัง โดยชาวผิวขาวจับมาเป็นทาส ทำงานตามแหล่งเพาะปลูกในเขตร้อน เหมืองแร่ของชาวผิวขาวในประเทศบราซิล และโคลัมเบีย
 4. กลุ่มประชากรสายเลือดผสม หลายกลุ่ม คือ
 • เมสติโซ เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับชาวอินเดียนแดง เป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้
 • มูแลตโต เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาว กับนิโกร
 • แซมโบ เป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียนแดง กับนิโกร

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
อเมริกาใต้เป็นแหล่งอารยธรรมของชาวอินเดียนเผ่าอินคา ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศเปรู เอกวาดอร์ โบลิเวีย และชิลีตอนเหนือ อารยธรรมสำคัญของชนเผ่านี้ ได้แก่

 1. สามารถนำหินมาปูถนน ทำสะพานแขวน ข้ามแม่น้ำ หรือหุบเขา
 2. สร้างบ้านจากหิน
 3. ปลูกพืชแบบขั้นบันได
 4. ปลูกอาหารพวกมันฝรั่ง
 5. นำขนสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่ม
 6. รู้จักการนำทองคำมาทำ เครื่องประดับ

ต่อมา 3 พี่น้องตระกูลปิราโช สามารถยึดดินแดนชาวอินเดียนเป็นอาณานิคมของสเปนได้ ทั้งชาวสเปนและโปรตุเกสก็เดินทางมาจับจองดินแดนเนื่องจากคำร่ำลือว่ามีทองคำ โดยแทบทุกประเทศเป็นอาณานิคมของชาวสเปน ยกเว้นบราซิลเป็นอาณานิคมของชาวโปรตุเกส และในพุทธศตวรรษที่ 25 เกิดการเรียกร้องเอกราชขึ้น เช่น

 1. โฮเซ เดอร์ ซานมาร์ติน สามารถทำให้เกิดเอกราชขึ้นในอาร์เจนตินาและชิลี
 2. ซีมอน โบลิวาร์ ได้ชื่อว่าเป็นวีรบุรุษของอเมริกาใต้ ทำให้เกิดเอกราชในโคลัมเบีย เอกวาดอร์ เวเนซุเอลา
 3. แอนโตนิโอ โฮเซ เดอร์ ซูเคร สามารถทำให้เกิดเอกราชในเปรู
 • ชาติแรกที่ได้รับเอกราช คือ เอกวาดอร์
 • ปัจจุบันนี้ยังมีบางประเทศที่ยังคงเป็นอาณานิคมคือเฟรนช์เกียนา ซึ่งเป็น อาณานิคมของฝรั่งเศสและเกาะฟอล์กแลนด์เป็นอาณานิคมของอังกฤษ

เศรษฐกิจ
อาชีพของประชากรในทวีปอเมริกาใต้

ประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้ อยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อุปสรรคที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ

 1. ขาดแคลนเงินทุน
 2. ขาดเทคโนโลยีสมัยใหม่
 3. ลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย
 4. อยู่ห่างไกลจากตลาดการค้าของโลก

อาชีพที่สำคัญได้แก่

1. การเพาะปลูก มี 2 ลักษณะ คือ

1.1 การเพาะปลูกเพื่อยังชีพ ชาวพื้นเมืองจะทำการเพาะปลูกในพื้นที่ขนาดเล็ก และการทำไร่เลื่อนลอย บริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน และบริเวณที่สูงของทวีป พืชที่ปลูกได้แก่ ผัก ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันเทศ ถั่วลิสง

1.2 การเพาะปลูกเพื่อการค้า ได้แก่

 • ข้าวโพด ปลูกมากในเขตอากาศอบอุ่น ประเทศบราซิล อาร์เจนตินา
 • ข้าวสาลี ปลูกมากบริเวณทุ่งหญ้าปามปาส ประเทศอาร์เจนตินา
 • กาแฟ และ อ้อย ปลูกมากในบราซิล โคลัมเบีย เอกวาดอร์
 • ฝ้าย ในบราซิล อาร์เจนตินา เปรู
 • กาเกา ปลูกมากในบราซิล เอกวาดอร์ เวเนซูเอลา
 • ยางพารา ปลูกมากในบราซิล อุรุกวัย

2. การทำป่าไม้ เขตป่าดงดิบบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอน คือ ป่าเซลวาส เป็นป่าที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้น ลำต้นสูงใหญ่ ปกคลุมพื้นที่หนาแน่น เป็นเขตทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก จึงมีการทำป่าไม้เฉพาะบริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่าน

การเมืองการปกครอง
จำนวนและขนาดของประเทศ ทวีปยุโรปแบ่งการปกครองออกเป็น 46 ประเทศ พิจารณาตามตำแหน่งที่ตั้ง สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มยุโรปภาคตะวันตกและภาคกลาง
นับเป็นกลุ่มที่มีควมสำคัญมากตั้งแต่อดีต ในอดีตหลายประเทศในกลุ่มนี้มีอาณานิคมกระจายอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อโลกมากทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง มีความก้าวหน้าทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเกษตรและอุตสาหกรรม ประเทศในกลุ่มนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มย่อยๆ ดังนี้  กลุ่มประเทศบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ (บริเตนใหญ่ประกอบด้วย อังกฤษ สกอตแลนด์และเวลส์)

ภาษาที่ใช้ในทวีปอเมริกาใต้ ได้แก่

 1. ภาษาสเปน เป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆ ที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนมาก่อน คือ โคลัมเบีย เวเนซุเอลา เอกวาดอร์ เปรู โบลิเวีย ปารากวัย อุรุกวัย อาร์เจนตินา ชิลี
 2. ภาษาโปรตุเกส เป็นภาษาทางการของประเทศบราซิลเพราะเคยเป็นอาณานิคมของประเทศโปรตุเกสมาก่อน
 3. ภาษาอินเดียนแดง ชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองยังคงพูดภาษาของตน และมี 2 ประเทศที่กำหนดให้ภาษาอินเดียนแดงเป็นภาษาทางการ ควบคู่ไปกับภาษาสเปนด้วย คือ เปรู และโบลิเวีย
 4. ภาษาอื่นๆ ในบางประเทศใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ คือ ประเทศกายอานา หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ ประเทศที่ใช้ภาษาฮอลันดา คือ ซูรินาเม ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส คือ เฟรนช์เกียนา

ศาสนาในทวีปอเมริกาใต้
ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ นับถือศาสนาคริสต์ ส่วนศาสนา ลัทธิ ความเชื่ออื่นมีประชากรส่วนน้อยนับถือ พอสรุปได้ดังนี้

1. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก นำมาเผยแพร่โดยชาวสเปน และ โปรตุเกส ตั้งแต่ระยะแรกที่เริ่มเข้ามาแสวงหาอาณานิคม จึงมีประชากรชาวอเมริกาใต้นับถืออยู่ถึง ร้อยละ 90

2. ประชากรอีกร้อยละ 10 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ นำมาเผยแพร่โดยคณะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกา และศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ลัทธิความเชื่อของชาวอินเดียนแดง ลัทธิความเชื่อของชาวนิโกร ศาสนายูดาย ของชาวยิว ลัทธิขงจื๊อและพระพุทธศาสนาของชาวจีน และศาสนาฮินดู ของชาวอินเดีย

Advertisements

1 Comment

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

One response to “:: ทวีปอเมริกาใต้ ::

 1. david

  อยากทราบว่า เพราะเหตุใด แม่น้ำส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ จึงไหลลงสู่มหาสมุทรแอตแลนติกคับ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s