:: ทวีปออสเตรเลีย ::

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีขนาดเล็กที่สุด อยู่ทางใต้ มีหมู่เกาะต่างๆมากมาย มีความเชื่อกันว่าเป็นทวีปที่มีความเก่าแก่มาก แต่เพิ่งถูกค้นพบหลังจากทุกทวีป สันนิษฐานว่าประชากรชาวพื้นเมืองอพยพมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับ ดินแดนออสเตรเลียนั้นได้มีการกำหนดไว้ในแผนที่ของปโตเลมี โดยเขาให้ชื่อว่าแทร์ราอันคอกนิตา แต่การสำรวจได้สำเร็จนั้นล่วงเลยมาจนถึงสมัย ของอเบล แจนซูน แทสมัน ได้สำรวจรอบเกาะออสเตรเลียสำเร็จ และได้ค้นพบเกาะวันไดแมน หรืออีกชื่อหนึ่งว่าเกาะแทสมัน แต่การค้นพบของ เขาก็มิได้สร้างความสนใจให้แก่ชาวดัตช์ในสมัยนั้นมากนัก จนกระทั่งมาถึงสมัยของกัปตัน เจมส์ คุก นักเดินเรือผู้ชอบการศึกษาดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทำการยึดเป็นอาณานิคมของอังกฤษ แต่สมัยนั้นรัฐบาลอังกฤษไม่ได้ให้ความ สนใจแก่เกาะออสเตรเลียมากนัก ต่อมาก็เริ่มมีการขนนักโทษจากเกาะอังกฤษมาอาศัยภายใต้การนำของกัปตันอาร์เธอร์ ฟิลลิป ได้ขึ้นเกาะที่เมืองปอร์ต แจ็กสัน ซึ่งมีชื่อในปัจจุบันว่าเมืองนิวเซาท์เวลส์

ภูมิประเทศ

ที่ตั้ง : อยู่ซีกโลกใต้ ละติจูด 10 องศา 41 ลิปดาใต้ ถึง 43 องศา 39 ลิปดาใต้
ลองติจูด 113องศา 9 ลิปดาตะวันออก ถึง 153 องศา 39 ลิปดาตะวันออก

ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทรอินเดีย

ขนาด : 7,686,848 ตารางกิโลเมตร

ลักษณะภูมิประเทศ : มี 3 เขต ดังนี้
1. ที่สูงภาคตะวันออก เป็นภูเขาวางตัวขนานชายฝั่งตะวันออกชื่อว่าเกรตดิไวดิง ยอดเขาชื่อคอสซิอัสโก เทือกเขานี้เป็นแหล่งกำเนิดของ แม่น้ำเมอร์รีย์ – ดาร์ลิง
2. เขตที่ราบภาคกลาง คือพื้นที่ตั้งแต่ บริเวณอ่าวคาร์เปนตาเรียลงมาถึงเกรตออสเตรเลียนไบต์ มี 4 บริเวณ คือ

* ที่ราบรอบอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ เป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้ง มีอีกชื่อว่า”ที่ราบนัลลาบอร์”ซึ่งแปลว่าไม่มีต้นไม้อยู่
* ที่ราบลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์ดาร์ลิง เป็นแม่น้ำ 2 สาย ไหลมารวมกันเป็นแม่น้ำเมอร์รีย์ ลงสู่อ่าว
เอนเคาน์เตอร์
* ที่ราบรอบทะเลสาบแอร์ รอบๆทะเลสาบแอร์เป็นทะเลทรายเช่นซิมป์สัน สจ๊วต
* ที่ราบรอบอ่าวคาร์เปนตาเรีย เป็นที่ราบรอบชายฝั่งทางเหนือมีลักษณะลาดลงสู่ทะเล

3. เขตที่สูงภาคตะวันตก ชายฝั่งเป็นพื้นที่ที่สูงลาดลงมาภายในทวีป เป็นเทือกเขามากและมีทะเลทรายหลายแห่ง

ภูมิอากาศ มีด้วยกัน 7 เขต ดังนี้
1. ร้อนชื้นชายฝั่งทะเล อยู่ทางด้านชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิสูง ฝนตกชุก พืชพรรณเป็นป่าไม้เขตร้อน
2. ทุ่งหญ้าสะวันนา ชายฝั่งตอนเหนือของทวีป มีอุณหภูมิสูง ฝนตกปานกลาง พืชพรรณธรรมชาติเป็นทุ่งหญ้าเขตร้อน
3. ทะเลทราย อยู่ในพื้นที่ตอนกลางและภาคตะวันตกของทวีป ฝนตกน้อย อุณหภูมิสูง
4. กึ่งทะเลทราย รอบๆทะเลทราย พืชเป็นทุ่งหญ้าสั้น
5. เมดิเตอร์เรเนียน อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปและฝั่งตะวันออกของอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ อากาศอบอุ่นและฝนตกในฤดูหนาว
6. ชื้นกึ่งร้อน อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป อากาศอบอุ่นและมีฝนตก พืชพรรณเป็นป่าไม้ผลัดใบในเขตอบอุ่น
7. อบอุ่นค่อนข้างหนาว บริเวณเกาะแทสเมเนีย ฝนตกชุก อากาศหนาวกว่าเขตอื่น

อาชีพและทรัพยากร

ชาวออสเตรเลียมีอาชีพทางการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนการเกษตร ส่วนมากจะมีการนำเครื่องจักรมาช่วยในการ ทำการเกษตร ด้วยเหตุว่าพื้นที่ของออสเตรเลียมีความแห้งแล้ง จึงมีการขุดบ่อบาดาลขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตร การเกษตรที่สำคัญ มีการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งการเลี้ยงสัตว์มีจำนวนมาก พืชที่นิยมเพาะปลูก
– ข้าวสาลี เป็นพืชเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ปลูกมากบริเวณลุ่มแม่น้ำเมอร์รีย์ ดาร์ลิง
– ข้าวเจ้า แหล่งผลิตอยู่ที่รัซนิวเซาท์เวลส์ เวสเทิร์นออสเตรเลีย นอร์เทิร์นทอร์ริเทรี
– กล้วย อ้อย สับปะรด ปลูกชายฝั่งด้านตะวันออก
– องุ่มและส้ม ปลูกทางตะวันตกเฉียงใต้ ตะวันออกของอ่าวเกรตออสเตรเลียนไบต์ เกาะแทสเมเนีย

สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่

* แกะ นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้ขน พันธุ์ที่เลี้ยงคือ เมอริโน
* โค มีโคเนื้อมากกว่าโคนม โดยโคเนื้อเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าสะวันนา ส่วนโคนมเลี้ยงในเขตอบอุ่น

การประมง
ทางฝั่งตะวันออกมีปลามาก แต่จับได้ไม่มาก เพราะขาดแรงงาน ปลาที่จับได้ เช่น ทูนา ฉลาม แซมมอน กระบอก นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงหอยมุกที่เกาะเทอร์สเดย์

การป่าไม้
ทางฝั่งตะวันออกของทวีปมีป่าไม้จำพวก ยูคาลิปตัสอยู่มาก

การทำเหมืองแร่ แร่ธาตุที่มีในออสเตรเลีย เช่น

* เหล็ก มีที่เมืองไวอาลลา แหล่งใหม่อยู่ที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ในเมืองยัมปิซาวน์
* ถ่านหินแหล่งอยู่ที่ซิดนีย์ นิวคาสเซิล และวูลลองกอง
* ทองคำ ในเมืองคาลกูร์ลี แหล่งใหม่อยู่ที่ เมืองคัมบาลดาและเทลเฟอร์ ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย
* ดีบุก ในรัฐควันสแลนด์

การค้ากับต่างประเทศ
สินค้าออก – ขนสัตว์ แร่ธาตุ น้ำตาล นม เนย ผลไม้กระป๋อง ข้าวสาลี
สินค้าเข้า – สิ่งทอ เครื่องจักร รถ อุปกรณ์ไฟฟ้า ยาสูบ น้ำมันดิบ

อุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นการผลิตสิ่งทอ น้ำตาล นม เนย อาหารกระป๋อง และ ยังมีอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เช่น การต่อเรือ ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า แหล่งอุตสาหกรรมอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป

เชื้อชาติ

ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว ซึ่งมีเชื้อสายชาวอังกฤษเสียส่วนใหญ่ ส่วนประชาชนส่วนน้อยที่เป็นชาวพื้นเมืองเป็นชาวอะบอริจินีส (ออสเตรลอยด์)อาศัยอยู่บรอเวณภาคเหนือของทวีปนอกจากนี้ยังมีชาวผิวเหลือง ได้แก่จีนและญี่ปุ่น

ภาษา

ทุกเชื้อชาติใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด และเป็นภาษาราชการของออสเตรเลีย ศาสนาส่วนมากจะะนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งแต่ละนิกายมีจำนวนเท่าๆกัน เช่นนิกายโรมันคาทอลิก แองกลิกัน โปรเตสแตนท์

การคมนาคมขนส่ง

เส้นทางคมนาคมหนาแน่นทางตะวันออก
1. ทางบก
– รถยนต์ ส่วนมากเป็นถนนที่เจริญ
– รถไฟ สายสำคัญคือสายเชื่อมเมืองเพิร์ท กับเมืองซิดนีย์ เรียกว่าสายทรานส์ออสเตรเลียน
2. ทางน้ำ
มีการติดต่อทางทะเลกับทุกๆ ทวีป โดยมีเมืองฟรีแมนเติลเป็นท่าเรือทางตะวันตก ตะวันออกมีเมืองบริสเบน ซิดนีย์ และเมลเบิร์นเป็นเมืองท่าเรือ
3. ทางอากาศ
เนื่องจากมีภูมิประเทศที่แห้งแล้งกันดาร จึงนิยมใช้เครื่องบินกันอย่างแพร่หลาย สายการบินนานาชาติมีชื่อเรียกว่า สายการบินแควนตัส

ประเทศที่สำคัญ

Australia (ออสเตรเลีย)
Fiji (ฟิจิ)
Marshall Islands (หมู่เกาะมาร์แชลล์)
Nauru (นาอูรู)
New Zealand (นิวซีแลนด์)
Palao (ปาเลา)
Papua New Guinea (ปาปัวนิวกินี)
Solomon Islands (หมู่เกาะโซโลมอน)
Tonga (ตองกา)
Vanuatu (วานูอาตู)
Western Samao (ซามัวตะวันตก)

2 Comments

Filed under :: ภูมิศาสตร์ ::

2 responses to “:: ทวีปออสเตรเลีย ::

  1. nongnam ^_^

    ขอบคุณค่ะที่ให้ความรู้

  2. goo po

    ขอบคุณมากน่ะค่ะ เเต่ทีหลังเอาให้ได้ความรู้มากกว่านี้น่ะค่ะ เเต่นี่ก็ได้เเร้ววเเหระ ><"

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s