:: สถาบันพระมหากษัตริย์ ::

 1. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงส่งเสริมให้คนไทยเกิดความรักหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์คือ
  1.  รัชกาลที่ 1
  2. รัชกาลที่ 4
  3.  รัชกาลที่ 5
  4. รัชกาลที่
 2. พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาระบอบการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคือใคร
  1. พระเจ้าอู่ทอง
  2. พญาลิไท
  3. พ่อขุนรามคำแหง
  4. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
 3. ระบอบการปกครองแบบธรรมราชาถูกสถาปนาในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด
  1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
  2. พ่อขุนรามคำแหง
  3. พญาลิไท
  4. พระเจ้าอู่ทอง
 4. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปฏิรูปการปกครองโดยวิธีดึงอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเริ่มขึ้นครั้งแรกในสมัยพระองค์ใด
  1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 
 5. ยุคทองวรรณคดีสมัยอยุธยาเจริญสูงสุดสมัยใด
  1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
  2. สมเด็จพระเอกาทศรถ
  3. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  4. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
 6. รัชกาลที่ 1 ได้รับการยกย่องว่าทรงพระปรีชาสามารถด้านใด
  1. การดนตรี
  2. การรบ
  3. การเศรษฐกิจ
  4. การนิพนธ์
 7. รัชกาลที่ 2 ได้รับการยกย่องว่าทรงพระปรีชาสามารถด้านใด
  1.  การนิพนธ์
  2. การรบ
  3. การเศรษฐกิจ
  4. การประดิษฐ์
 8. รัชกาลที่ 3 ได้รับการยกย่องว่าทรงพระปรีชาสามารถในด้านใด
  1. การนิพนธ์
  2. การรบ
  3. การเศรษฐกิจ
  4. การประดิษฐ์
 9. รัชกาลที่ 4 ทรงพระปรีชาสามารถในงานทุกแขนงยกเว้นด้านใด
  1. วิทยาศาสตร์
  2. อักษรศาสตร์
  3. การต่างประเทศ
  4. การรบ
 10. การเสด็จประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยหลายประการยกเว้นด้านใด
  1. การดูแลทุกข์สุขของประชาชน
  2. การนำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
  3. การรักษาโรคส่วนพระองค์
  4. การรักษาเอกราชของชาติ
 11. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจรัชกาลที่ 6
  1. การตั้งนามสกุล
  2. การตั้งคลังออมสิน
  3. ดุสิตธานี
  4. การพระราชทานนามสกุล
 12. โครงการในพระราชดำริของในหลวงเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยวข้องกับน้ำคืออะไร
  1. โครงการแหลมผักเบี้ย
  2. โครงการแก้มลิง
  3. โครงการลัตโพธิ์
  4. โครงการช่างหัวมัน
 13.  พระบรมวงศานุวงศ์ท่านใดที่องค์การยูเนสโกยงมิให้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลสำคัญของโลก
  1. กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
  2. กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์
  3. กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
  4. กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 14. สามัญชนท่านใดที่องค์การยูเนสยังมิได้ขึ้นทะเบียนเป็นบุคคลสำคัญของโลก
  1. สุนทรภู่
  2. เอื้อ สุนทรสนาน
  3. ปรีดี พนมยงค์
  4. ศิลป์ พีระศรี
 15. พระสมัญญาเอกอัคราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย หมายถึงพระองค์ใด
  1. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
  2. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  3. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
  4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
Advertisements

3 responses to “:: สถาบันพระมหากษัตริย์ ::

 1. นศท ธนวัฒน์

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 2. นศท.ศุภกิตติ์

  ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน นะครับ

 3. เสาวคนธ์ ปันตะชัย

  อยากได้เฉลนของชุดนี้อ่ะค่ะมีไหมค่ะ

:: ความเห็น ::

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s